Közterület használat

Tájékoztató

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát:
egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolványt,
gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot,
őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
4. Hirdető berendezés elhelyezésére irányuló kérelem esetén a hirdetéshordozó méreteit, színezését,
feliratozását tartalmazó műszaki- és látványtervet.
5. Konténer elhelyezésére irányuló kérelem esetén az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló
vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező közterületeknek (utcáknak). A vázlatnak tartalmaznia kell
az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen
megállapítható legyen.
2. Közút, járda használata esetén a közút kezelőjének hozzájárulását, és a vonatkozó helyszínt
ábrázoló forgalomtechnikai-kezelői hozzájárulást.
3. Kereskedelmi, szolgáltató, árusító és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén az árusítás,
illetve kitelepülés tervezett módját bemutató fényképet és méretarányos műszaki rajzot vagy látványtervet.
7. A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 5. §-ának (1) bekezdése] járművek tárolása esetében a jármű hatósági engedély másolatát, ha
nincsen hatósági jelzése a járműnek, vagy az érvénytelen hatósági engedély másolatát.
6. Vendéglátó-ipari terasz létesítésére irányuló kérelem esetén műszaki tervdokumentáció készítésére
jogosult szakember által készített helyszínrajzot 1:1000 vagy 1:500 méretarányban és a terasz
megjelenését ábrázoló látványtervet vagy fényképet.
8. Adománygyűjtés esetén a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumot, megbízólevelet
azon személy/személyek részére, akik a tevékenységet végzik, valamint az adománygyűjtés céljának megjelölését.
9. A rendezvények megvalósítására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:
a) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is
egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése;
b) a rendezvény részletes programtervét,
c) az igénybe vett terület megjelölését,.
A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve
szakhatósági - engedélyek (pl. népegészségügyi, kereskedelmi, zajvédelmi építési stb.) beszerzését és
csak ezekkel együtt érvényes.

Benyújtás módja

Elektronikusan beadható nyomtatvány

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány (csak természetes személy esetén)

Jogi háttér


A kérelmező tudomásul veszi, hogy a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára,
valamint, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.30.)
rendelet értelmében a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni.

Hatályos rendelet :5.2018. rendelet közterület használat.pdf


A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve
szakhatósági - engedélyek (pl. népegészségügyi, kereskedelmi, zajvédelmi építési stb.) beszerzését és
csak ezekkel együtt érvényes.

Eljárási díj/Illeték 

Az eljárási illeték megfizetésének módja, ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetén:
A nyomtatvány beküldését követően kell átutalni az 3000 Ft összegű illetéket a BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 12010154-00379543-00700002 sz. számlájára.

Az átutalás közlemény rovatban kérjük feltétlenül tüntesse fel a közterület használat tárgyát és a kérelmező Cég nevét.