Gazdasági Irodavezető

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet gazdasági irodavezetőmunkakör betöltésére

Feladatkör:

Felelős a Gazdasági Iroda munkájának megszervezéséért, működtetéséért, irányításáért, ellenőrzéséért.
A gazdasági szervezet vezetéséhez kapcsolódóan felelős az Önkormányzat, a Budavári Polgármesteri Hivatal és a Budavári Művelődési Ház mint költségvetési szervek költségvetési feladatainak az ellátásáért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek koordinációjáért, gazdálkodásuk felügyeletéért.
Felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott feladatok ellátásáért.
Gondoskodik a hatályban lévő jogszabályok, a képviselő-testület, a bizottságok, a felettes szakmai szervek és a hivatali vezetők határozatainak, utasításainak megtartásáról, megtartatásáról.
Gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét érintő szabályzatok elkészítéséről, azok folyamatos aktualizálásáról.
Összefogja, irányítja a költségvetési tervezés és beszámoló munkálatait. Gondoskodik a kapcsolódó testületi előterjesztések elkészítéséről és összeállításáról (költségvetési rendelet, átmeneti gazdálkodási rendelet, költségvetési maradvány elszámolás, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló). A költségvetési rendelet végrehajtása és a testületi döntések figyelembevételével év közben előkészíti a költségvetési rendelet szükséges módosításait.
·         Részt vesz a képviselő-testületi üléseken és – szükség szerint – a bizottsági üléseken.

 

Alkalmazási feltételek:

·         az Ávr. 12. §-ában meghatározott képesítési feltételeknek való megfelelés,

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdésében előírt nyilvántartásban szerepelnie kell és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

·         Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása,

·         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,

·         jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         közigazgatási szakvizsga,

·         közigazgatásban szerzett gazdasági vezetői tapasztalat.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

stratégiai szemléletmód,
döntésképesség,
analitikus gondolkodás,
jó szervezőkészség,
jó tervezőképesség,
kiváló problémamegoldó képesség,
kezdeményezőkészség,
kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
terhelhetőség.
 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályozók alapján járnak.
A hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55 000 Ft. Egyéni teljesítményértékelés alapján az eltérítés és személyi bér lehetősége nyitva áll kollégáink előtt.
Budapest közlekedési bérletet biztosítunk vagy utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A jogszabályban foglaltak szerint lehetőség célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.

Motivációs levél.
A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
·         az Szt. 151. § (3) bekezdése szerint a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/palyazatok weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.
Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „gazdasági irodavezető”.
 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. január 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. február 12.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címen keresztül.

 

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzői Referatúra részére, zárt borítékban 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. címre.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarjányi Tamás jegyző nyújt a +36 1 458-3015-ös telefonszámon.

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

  • Adatkezelési Tájékoztató_1.pdf
  • kötelezően kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT_1.pdf
  • választhatóan kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT_1.pdf