Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Főbb feladatkörök: 

 • Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak, parkok, és egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítése, bonyolítása, ellenőrzése.
 • Az Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutyafuttatók kezelése (állapotfelmérés, felülvizsgálatok, engedélyek beszerzése, tervezése, felújítása, karbantartása).
 • A zöldterületek teljes körű napi fenntartása, kezelése.
 • A Halászbástya és a várfalak és vár barlangok folyamatos ellenőrzése, kezelési, fenntartási munkálatainak előkészítése, karbantartási munkák elvégeztetése, hatósági és veszély elhárítási feladatok,
 • A köztisztasági feladatok bonyolítása koordinálása, hatósági kapcsolattartás.
 • A köz- és díszkivilágítási munkák előkészítése, tervezése, bonyolítása, ellenőrzése koordinálása.
 • Graffiti mentesítési feladatok megszervezése, folyamatos ellenőrzése.
 • A közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok.
 • A jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási, hatósági és egyéb járulékos feladatok végrehajtása (fakivágás, fapótlás, zajjal kapcsolatos feladatok).
 • A polgármester döntéseinek előkésztése közútkezelői hatáskörben.
 • Klímastratégiai, környezetvédelmi és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos önkormányzati feladatok döntés előkésztése, és közreműködés a végrehajtásban.
 • Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési (tervezés, hatósági egyeztetések engedélyezések, költségbecslések, beszerzési, közbeszerzési. anyagok összeállítása, szerződések) teljes körű műszaki bonyolítási (szerződések, hatósági egyeztetések és koordinálás) valamint műszaki ellenőrzési feladatok és elszámolások végrehajtása, beruházások dokumentálása.
 • A közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatali belső koordináció, folyamatos kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásokat bonyolító külső szervezettel, közbeszerzési terv készítése, karbantartása, az eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a dokumentumok közzététele. 
 • Pályázat figyelés, pályázatok beadásának előkészítése, koordinálása – bizottsági, testületi előterjesztések, szakértők megbízása, tervek készíttetése,
 • Nyertes pályázatok támogatási szerződésének nyilvántartása, változás bejelentési kérelmek benyújtása, határidők figyelése, és valamennyi pályázat kezelése a fenntartási időszakban.

Elérhetőségek:  

Az iroda e-mail címe: vaber@budavar.hu

A városüzemeltetés e-mail címe: varosuzemeltetes@budavar.hu

A beruházás e-mail címe: beruhazas@budavar.hu

Munkatársak és telefonszámaik:  

Légárné Gulyás Rita – irodavezető, telefonszám: +36 1 4583086

Borovszky Judit – beruházási ügyintéző, telefonszám: +36 1-458-3003

Bruckner Richard – városüzemeltetési ügyintéző és városgazda, telefonszám: +36 1 458-3008

Mohai Mónika – közbeszerzési és pályázati referens, telefonszám: +36 1 4583044

Holló Marianna – városüzemeltetési ügyintéző – közútkezelés, telefonszám: +36 1 4583071

Juhász Nelli – beruházási ügyintéző, telefonszám: +36 1 4583020

Komlós Norbert – városüzemeltetési ügyintéző – városgazda, telefonszám: +36 1 4583008

Németh-Medvigy Réka – városüzemeltetési ügyintéző – közterület hasznosítás, telefonszám: +36 1 4583067

Patthy Botond – városüzemeltetési ügyintéző, telefonszám: +36 1 4583000

Tóth Eszter – városüzemeltetési ügyintéző – zöldterületek, telefonszám: +36 1 4583078

Újszászi Györgyi – környezetvédelmi referens, telefonszám: +36 1 4583000

Takács Tamás – beruházási referens, telefonszám: +36 1 458 3008