Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda

Főbb feladatai:

 • Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési (tervezés, hatósági egyeztetések engedélyezések, költségbecslések, beszerzési, közbeszerzési. anyagok összeállítása, szerződések) teljes körű műszaki bonyolítási (szerződések, hatósági egyeztetések és koordinálás) valamint műszaki ellenőrzési feladatok és elszámolások végrehajtása, beruházások dokumentálása,
 • a közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatali belső koordináció, folyamatos kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásokat bonyolító külső szervezettel, közbeszerzési terv készítése, karbantartása, az eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a dokumentumok közzététele a Önkormányzat honlapján,
 • pályázat figyelés, pályázatok beadásának előkészítése, koordinálása – bizottsági, testületi előterjesztések, szakértők megbízása, tervek készíttetése,
 • nyertes pályázatok támogatási szerződésének nyilvántartása, változás bejelentési kérelmek benyújtása, határidők figyelése
 • valamennyi pályázat kezelése a fenntartási időszakban.

Beruházás központi e-mail címe: beruhazas@budavar.hu

Galambos Nóra közbeszerzési és pályázati referens, telefonszám: +36 1-458-3044

 

A Városüzemeltetés feladatai:

A jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási, hatósági és egyéb járulékos feladatok végrehajtása (fakivágás, fapótlás, zajjal kapcsolatos feladatok).

A városüzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi feladat ellátása, az alábbi részletezés szerint:

 • az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak, parkok, és egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítése, bonyolítása, ellenőrzése,
 • az Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutyafuttatók kezelése (állapotfelmérés, felülvizsgálatok, engedélyek beszerzése, tervezése, felújítása, karbantartása),
 • a zöldterületek teljes körű napi fenntartása, kezelése,
 • a Halászbástya és a várfalak és vár barlangok folyamatos ellenőrzése, kezelési, fenntartási munkálatainak előkészítése, karbantartási munkák elvégeztetése, hatósági és veszély elhárítási feladatok,
 • a köztisztasági feladatok bonyolítása koordinálása, hatósági kapcsolattartás
 • a köz- és díszkivilágítási munkák előkészítése, tervezése, bonyolítása, ellenőrzése koordinálása,
 • graffiti mentesítési feladatok megszervezése, folyamatos ellenőrzése,
 • a közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok,
 • előkészíti a polgármester döntéseit közútkezelői hatáskörben.

Városüzemeltetés központi e-mail címe: varosuzemeltetes@budavar.hu

Holló Marianna városüzemeltetési ügyintéző, telefonszám: +36 1-458-3071

- közútkezelői feladatok ellátása

Wittmajer Edit városüzemeltetése ügyintéző, telefonszám: +36 1-458-3003

- mélyépítő, barlangrendszerek, várfalak, épületüzemeltetés

Gerzsenyi Zsolt városüzemeltetési ügyintéző, telefonszám: +36 1-458-3057

- parkok, zöldterületek fenntartása, zajpanaszok bejelentése

Komlós Norbert városüzemeltetési ügyintéző,  telefonszám: +36 1-458-3008

- közterületi problémák (úthibák, közvilágítási hibák, graffiti) bejelentések

Patthy Botond városüzemeltetési ügyintéző, telefonszám: +36 1-458-3084