Igazgatási Iroda

Feladata | Ügyfélfogadási rend | Ügyintézők

Feladata az általános igazgatási feladatok ellátása, különösen:

  • I. fokú kereskedelmi igazgatási feladatok (beleértve a szálláshelyek üzemeltetési engedélyeit, vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezését, zenés, táncos rendezvények engedélyezését, továbbá az ehhez kapcsolatos a közhiteles nyilvántartások vezetését), szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatok ellátása,
  • I. fokú ipari igazgatási feladatok ellátása (beleértve az ehhez kapcsolódó közhiteles nyilvántartások vezetését), szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatok ellátása,
  • ellátja az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos Kertv.-en és önkormányzati rendeleten alapuló feladatokat (beleértve a felügyeleti díjak kiszabását és elszámolását is, az éjszakai ellenőrzések megszervezését a Közterület-felügyleti Iroda részére)
  • éves ellenőrzési tervek összeállítása az ipari és kereskedelmi igazgatási területeket illetően,
  • szakhatóságokkal való állandó kapcsolattartás, összevont hatósági ellenőrzések megszervezése,
  • birtokvédelmi ügyintézés,
  • hagyatéki ügyintézés (hagyatéki leltár felvétele, kapcsolattartás a közjegyzőkkel, önkormányzati vagy hivatali hagyatéki hitelezői igények továbbítása)
  • ellátja az állattartással kapcsolatos ügyeket.

 Az Iroda irányítási területéhez tartozik az Adóügyi Csoport>>tovább (bővebb információért kattintson a linkre!)

Hatáskörrel rendelkező szerv, hatóság: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője

Illetékességi terület: Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területe


Ügyfélfogadási rend az Igazgatási Irodán:

Hétfő: 14 00 - 18 30 óra

Szerda: 8 00 - 12 00 és 12 30 - 16 30 óra

Péntek: 8 00 - 12 00 óra

A kérelem benyújtásának módja (helye, ideje):

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány) kivéve az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Az elektronikus ügyintézésről bővebb tájékoztatás

- természetes személy ügyfelek a kérelmet postai úton is elküldhetik a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzőjének – hatáskör gyakorlója - címezve (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. vagy 1250 Budapest, Pf.: 35.),

- természetes személy ügyfelek a kérelmet leadhatják személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban, ügyfélfogadási időben

 

Irodavezető:

dr. Botár Ildikó Tünde

Telefonszám: +36 1-458-3021

Fax: +36 1-458-3091

E-mail: igazgatas@budavar.hu

 

Ügyintézők:

Csiszár Kinga, igazgatási ügyintéző (III. emelet 304. iroda)

Telefonszám: +36 1-458-3087, e-mail: igazgatas@budavar.hu

·         kereskedelmi tevékenység bejelentése, ellenőrzése

·         működési engedély iránti kérelmek

·         üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezése

·         alkalmi rendezvények bejelentése

·         helyi termelői piac bejelentése

 

Takács Anikó, igazgatási ügyintéző (III. emelet 304. iroda)

Telefonszám: +36 1-458-3075, e-mail: igazgatas@budavar.hu

·         szálláshelyek bejelentése, ellenőrzése

·         kereskedelmi tevékenység bejelentése, ellenőrzése

·        állattartási és állatvédelmi ügyek, eb összeírás

·         telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése

·         telephelyen végzett bejelentés-köteles tevékenységek

 


dr. Bartos Diána Petra, igazgatási ügyintéző és jogi referens (III. emelet 305. iroda)

Telefonszám: +36 1-458-3088, e-mail: igazgatas@budavar.hu

·         világörökségi üzletek felügyeleti díjai, éjszakai ellenőrzések

·         zenés, táncos rendezvények engedélyezése

·         vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetésének jegyzői engedélyezése

·         ellenőrzési tervek

·         birtokvédelem iránti kérelmek

·         tevékenységek korlátozása, üzletek bezáratása

·         közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása

·         felterjesztések, bírósági felülvizsgálatok

·         irodai feladatokat érintő jogi állásfoglalások


Szarka Lászlóné, igazgatási ügyintéző (III. emelet 308. iroda)

Telefonszám: +36 1-458-3002, e-mail: igazgatas@budavar.hu

·         hagyatéki leltár felvétele, nemleges nyilatkozatok, hagyatéki hitelezői igények bejelentése